Khoai tây dạng que đông lạnh

VNĐ

100 tự nhiên, không chất bảo quản

Khoai tây dạng que chần chín đông lạnh 6x6mm, 10x10mmxdài tự nhiên
Giống: Thượng Hải
Brix: 6.0
Màu sắc: vàng
Tỷ lệ vụn: 10%
Tạp chất: không
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này